Bộ tranh kỳ thú về các loài chim ở xứ Đông Dương một thế kỷ trước

Hình ảnh các loài chim độc đáo của xứ Đông Dương xưa đã được tái hiện sinh động qua sách “Các loài chim của Đông Dương thuộc Pháp” (Les oiseaux de l’Indochine Française), xuất bản năm 1931.Bộ tranh kỳ thú về các loài chim ở xứ Đông Dương một thê kỷ trước

Ảnh: Belle Indochine.

Ảnh trái: Trang bìa sách “Các loài chim của Đông Dương thuộc Pháp” (Les oiseaux de l’Indochine Française). Ảnh phải: Chim phường chèo đỏ mỏ ngắn.

Ảnh trái: Chim khướu Campuchia (trên) và khướu mỏ dẹt đầu đen (dưới). Ảnh phải: Hai phân loài của chim hút mật đỏ.

Ảnh trái: Chim hút mật ngực đỏ (trên) và chim hút mật bụng vàng (dưới). Ảnh phải: Chim mai hoa (trên) và chim sẻ bụng vàng (dưới).

Ảnh trái: Các phân loài của chim tử anh. Ảnh phải: Chim giẻ cùi mỏ vàng.

Ảnh trái: Chim giẻ cùi xanh. Ảnh phải: Chim giẻ cùi bụng vàng.

Ảnh trái: Chim đuôi cụt bụng vằn. Ảnh phải: Chim cô cô đầu xám (trên) và cô cô xanh (dưới).

Ảnh trái (từ trên xuống): Khướu đầu hung, khướu đuôi đỏ, khướu mặt đỏ. Ảnh phải (từ trên xuống): Một loài chim chích, chim kim oanh tai bạc, chim đuôi cứng Sikkim.

Ảnh trái (từ trên xuống): Lách tách ngực vàng, khướu lùn đuôi đỏ, khướu lùn cánh xanh, kim oanh tai bạc. Ảnh phải: Chim gõ kiến xanh đầu đỏ (trái) và gõ kiến đầu đen (phải).

Ảnh trái: Chim nuốc đuôi hồng. Ảnh phải (từ trên xuống): Khướu vằn, khướu vẩy, khướu cằm hung.

Chim khướu hông đỏ Himalaya.

Hai phân loài của chim cu xanh đuôi nhọn.

Chim cắt nhỏ họng trắng.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG