Nấm mộ tập thể của hải quân Nga ở Sài Gòn

Không nhiều người biết về nấm mộ tập thể của các binh sĩ hải quân Nga qua đời ở Sài Gòn hơn 100 năm trước…

Не многие люди знают о могилах русских воинов флота умер в Сайгоне, чем 100 лет назад…

Nấm mộ ấy nằm ở nghĩa trang Lái Thiêu (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) cách TP HCM 20km.

Кладбище находится в Лай Тхиеу (Бинь Хоа, Тхуан Ан провинции Бинь Зыонг), в 20 км от Хошимина.

Những người Nga nằm dưới mộ từng là thủy thủ trên tuần dương hạm Diana. Con tàu được hạ thủy năm 1901 đã tham gia những trận đánh lớn với hải quân Nhật Bản từ tháng 2 đến tháng 6/1904.

Россияне под бывшего моряка могилы на крейсере Дианы. Корабль был запущен в 1901 году присоединился к большой битве с японского флота с 2 мая по 6/1904.

Trong cuộc đối đầu trên biển với người Nhật năm 1904, hải quân Nga bị đối phương vây hãm ở cảng Port Arthur. Tuần dương hạm Diana thoát được khỏi vòng vây, nhưng bị hư hại nặng do hỏa lực của quân Nhật.

В противостоянии на море с японцами в 1904 году, моряки были блокированы в Порт-Артуре. Крейсер Диана вырвался, но был сильно поврежден.

Không thể trở về Vladivostok do hải trình bị chặn, chiến hạm Diana di chuyển qua bến cảng của các nước trung lập và đến tháng 8/1904 cập cảng Sài Gòn. Nó neo lại ở đó cho đến tháng 10/1905.

Не возможен вернуться во Владивосток, корабль движался через порты нейтральных стран и в порт Сайгон с 8/1904 до 10/1905.

Trong thời gian buộc neo ở Sài Gòn, 12 thủy thủ trên tuần dương hạm Diana đã qua đời vì những vết thương trong cuộc chiến với quân Nhật.

Во время в Сайгоне, 12 моряков на крейсере Диана погибли от рани.

Họ đã được chôn cất dưới những phần mộ riêng trong nghĩa trang ở trung tâm thành phố, trên mỗi nấm mồ đều có bia đá cẩm thạch khắc rõ họ tên.

Они были похоронены в отдельных могилах кладбища в центре города.

Khi phát xít Nhật chiếm đóng Đông Dương trong Chiến tranh thế giới II, lính Nhật ở Sài Gòn đã hủy hoại mộ phần những thủy thủ Nga, đập nát mọi bia chí. Từ đó, câu chuyện về những binh sĩ hải quân Nga an nghỉ ở Sài Gòn rơi vào quên lãng.

Когда японские фашисты заняли Индокитай во время Второй мировой войны, японские солдаты разрушали могилы русских моряков, разбили все. С тех пор, эту историю забыли.

Năm 1984, khi TP HCM tiến hành cải táng các ngôi mộ ở nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, người ta đã phát hiện ra những di cốt của thủy thủ Nga được chôn cất tại đây.

В 1984 году, в эксгумации на кладбище Мак Динь Чи, обнаружили останки русских моряков здесь.

Ngay lập tức UBND TP HCM thông báo phát hiện này cho Tổng lãnh sự quán Liên Xô. Dưới sự hỗ trợ của Cơ quan Lưu trữ Trung tâm của Hải quân Nga, danh tính của 8 trong số 12 thủy thủ Nga từ trần ở Sài Gòn đã được xác định.

Городская власть немедленно сообщила об этом Генеральному консульству СССР. При поддержке Агентства Архив Центра ВМФ России, личность 8 из 12 российских моряков были определены.

Di cốt của những thủy thủ Nga này sau đó được an táng tại nghĩa trang Lái Thiêu với nghi thức trang trọng của quân đội. Khu mộ của họ được xây dựng với hình ảnh gợi nhớ đến một con tàu.

Остатки русских моряков были позже похоронен на кладбище Лай Тхиеу с торжественными обрядами военных. Их могила была построена с изображениями, напоминающими судна.

Năm 2002, nghi lễ cầu siêu Chính thống giáo đã được các linh mục Nga cử hành trên nấm mồ tập thể ở Lái Thiêu. Từ đó trở đi, mỗi khi tàu chiến Nga ghé thăm miền Nam Việt Nam, các thủy thủ Nga đều tới viếng mộ những người đồng hương tiền bối.

В 2002 году, церемониальные заупокойные православные русские священники отмечались в Лай Тхиеу. С тех пор, всякий раз, когда российские военные корабли посетит Южный Вьетнам, русские моряки посетят могилы старших .

Theo KIẾN THỨC