Các cửa hàng ở Hà Nội năm 1950 trông như thế nào?

Khám phá diện mạo của các các cửa hàng ở Hà Nội năm 1950 qua loạt ảnh cực kỳ sinh động được lưu giữ trong kho tàng tư liệu của Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp.

Cửa hàng bán đồ nội thất nhỏ và đồ vật bằng gỗ như ghế đẩu, thau chậu, xô, bàn thờ… ở Hà Nội năm 1950.

Cửa hàng bán bình thuốc lào và bếp lò.

Cửa hàng bán bình thuốc lào và bếp lò.

Cửa hàng bán đồ làm bằng tre: bao ủ ấm tích, phên, cót, mẹt, xô nước… và cả nan tre.

Cửa hàng chăn mền.

Cửa hàng đồ sành với các loại chum, hũ, đĩa… đủ cỡ.

Cửa hàng đồ kim khí.

Cửa hàng bán vàng mã và lễ vật các loại.

Cửa hàng muối và nước mắm.

Cửa hàng cót tre.

Cửa hàng đồ đồng với đủ loại chậu, thau, nồi, niêu, mâm… đồng.

Cửa hàng nón lá.

Cửa hàng đồ sứ.

Cửa hàng đồ sứ.

Cửa hàng vải vóc và quần áo.

Cửa hàng đồ gỗ tiện tròn và sơn mài.

Cửa hàng bán xô đựng nước bằng tre.

Cửa hàng bán đồ thiếc cùng các loại mũ mão và giày nghi lễ.

Cửa hàng tạp hóa với đủ thứ mặt hàng khác nhau.

Sạp hàng quà ven đường.

Gánh phở rong.

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG