Bộ tranh độc đáo về vật dụng của người Việt một thế kỷ trước

Cùng xem những hình ảnh thú vị về các vật dụng của người Việt xưa qua một số bài tập vẽ mỹ thuật của học sinh tiểu học năm 2 tại trường Cao đẳng Vinh, khóa học 1933-1934.Bộ tranh độc đáo về vật dụng của người Việt một thế kỷ trước

Mũ cối màu trắng, bài tập vẽ mỹ thuật của Nguyễn Mai, 13,5/20 điểm.

Đèn cồn, bức tranh khác của Nguyễn Mai, 16/20 điểm.

Chiếc nón lá, tranh vẽ của Ngô Sĩ Vy, 10/20 điểm.

Chiếc hộp gỗ, tranh của Trần Thung, 9,5/20 điểm.

Một mẫu thêu, tranh của Hoàng Mân, 11/20 điểm.

Nắp hộp sơn mài trang trí hình hoa dâm bụt, tranh của Nguyễn Xuân Thâm, 16,5 điểm.

Chiếc ô (dù), tranh của Nghiêm Trúc, 12/20 điểm. Lời phê: Cán ô hơi nhỏ.

Mũ cối và mũ vành tròn, tranh của Thái Tiêm, 10/20 điểm.

Rương bằng gỗ, bức tranh của Quách Bình Hội, 15/20 điểm.

Khung ảnh trang trí hoa lá, tranh của Lê Khắc Thiền, 18(?)/20 điểm.

Cuốn sổ tay với bìa được vẽ trang trí bằng tay, tranh của Nguyễn Bắp (?), 10/20 điểm.

Guốc mộc, tranh của Đặng Văn Sung, 17/20 điểm.

Bướm và chuồn chuồn, tranh của Phan Văn Giản, 9/20 điểm. Lời phê: “Râu của nó (con bướm) đâu mất rồi?”.

Ghế gỗ, tranh của Lê Khả Kế, 10/20 điểm.

Cà rốt và bắp cải, tranh của Hoàng Văn Trình, 14/20 điểm.

Theo KIẾN THỨC